Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: środa, 24-02-2021
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Plan włączenia społeczności

    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

OPIS PRZYGOTOWANIA LSR

 

  1. Opis przygotowania LSR

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” ma służyć przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności. Na obszarze planowanym do objęcia LSR  stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” przeprowadzone będą konsultacje społeczne. Na obszarze każdej z 4 gmin  planowanych do objęcia LSR LGD „Górna Prosna” odbędzie się po jednym spotkaniu. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na wszystkich etapach, a w szczególności na etapie definiowania potrzeb i problemów, analizy SWOT, szans i zagrożeń oraz celów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców.

Przygotowanie LSR z udziałem lokalnej społeczności będzie polegało na: powołaniu grupy roboczej składającej się z członków LGD, przedstawicieli wszystkich gmin i sektorów oraz mieszkańców LGD, przeprowadzenie konsultacji społecznych/warsztatów obejmujących zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR, które będą poświęcone w szczególności analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz przeprowadzenie co najmniej 2 badań fokusowych obejmujących przedstawicieli wszystkich sektorów. Przewiduje się także włączenie społeczności poprzez badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców oraz konsultacje społeczne projektu LSR. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” będą mogli brać czynny udział w sporządzeniu ostatecznej  wersji  LSR poprzez: składanie propozycji uzupełnień  i uwag do projektu Strategii. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.  Przystąpienie do prac nad LSR oraz wszelkie formy konsultacji społecznych będą szeroko rozpropagowane i promowane poprzez  m.in. informacje na stronach internetowych gmin i LGD, ogłoszenia, ulotki itp. Także w czasie całego procesu przygotowania LSR będą prowadzone szeroko zakrojone działania promocyjne i informacyjne. Na stronie internetowej LGD będzie utworzona specjalna zakładka dotycząca przygotowania LSR, będzie tam zamieszczony Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem spotkań/konsultacji społecznych oraz godziny, w których biuro jest czynne dla mieszkańców obszaru LSR. Biuro będzie czynne nie mniej niż 2 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny. Stan zatrudnienia w biurze będzie dostosowany do potrzeb informowania i prac nad LSR, nie mniej niż 1 etatu.

 Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 530
W tym miesiącu: 37591
Wszystkich odwiedzin: 4462828

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?