Uwaga! Ze względu na bardzo słaby zasięg prosimy dzwonić na numer telefonu 34 313 60 15.

 

 

 

Dziś jest: środa, 24-02-2021
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Górna Prosna - przyroda Gorzów Śląski z lotu ptaka Urząd Miasta i Gminy w Praszce Kościół pw. św. Jadwigi w Biskupicach Dożynki w gminie Rudniki Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda Górna Prosna - przyroda

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie podejścia LEADER, które realizowane było przez lokalne grupy działania na podstawie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Za pośrednictwem LGD na świętokrzyską wieś trafiły środki na poprawę infrastruktury – w szczególności społecznej i kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa, tworzenie nowych miejsc pracy, a także na aktywizację mieszkańców i integrację społeczną.

LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. LEADER jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania, polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, zaplanowanych w oparciu o istniejące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe lub historyczne.

Podejście Leader, mając na celu lokalny rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do osiągania celu szczegółowego Programu „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Nazwa LEADER określa się rozwój lokalny kierowany przez społeczność, który jest:

  • skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego;
  • kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu;
  • prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju;
  • zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę.

W skład działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” wchodzą poddziałania:

  • Poddziałanie: wsparcie przygotowawcze,
  • Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej: wdrażanie LSR),
  • Poddziałanie: przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania;

Poddziałanie: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Szukaj na stronie
Obiekty turystyczne
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 526
W tym miesiącu: 37587
Wszystkich odwiedzin: 4462824

Ankieta Monitorująca Ankieta
monitorująca
realizację LSR

 

 

Mapa serwisu

 

Zagłosuj w sondzie:

Czy podoba Ci się strona www?